About               Help               Examples               Download               Contacts



Help

Kaip naudotis programa

java -jar TRay.jar [-p | -s] -i scene.xml -o picture.png
java -jar TRay.jar [-v | -h]

-i scene.xml kelias iki XML dokumento, saugančio generuojamą pasaulį
-o picture.png vieta, kur turi būti saugomas PNG formatu sugeneruotas paveiksliukas
-p rodyti grafinę progreso juostą
-s įjungti tylųjį režimą (rodomi tik klaidų pranešimai)
-v parodyti TRay versiją
-h parodyti naudojimosi instrukcijas

Kaip suformuoti XML dokumentą

Karkasas

<scene>
    <viewport>
        ...
    </viewport>
   
    <output>
        ...
    </output>

    <global_parameters>
        ...
    </global_parameters>

    <lights>
        ...
    </lights>

    <objects>
        ...
    </objects>
<scene>

Dokumento šakninis elementas vadinamas scene

Privalomi elementai
Nebūtini elementai

Viewport

<viewport>
    <window>
        ...
    </window>

    <camera>
        ...
    </camera>
</viewport>

Privalomi elementai
Window

<window>
    <position>
        ...
    </position>

    <size>
        ...
    </size>
</window>

Privalomi elementai

Camera

<camera>
    <position>
        ...
    </position>
<camera>

Privalomi elementai

Output

<output>
    <size>
        ...
    </size>

    <supersampling>
        ...
    </supersampling>
</output>

Privalomi elementai
Nebūtini elementai
Supersampling

<supersampling>
    <quality></quality>
</supersampling>

Privalomi elementai
 • quality - kokybė
Pastabos:
 • quality reikšmė - sveikas skaičius pradedant nuo 1
 • quality reikšmė pagal nutylėjimą lygi 1

Global_parameters

<global_parameters>
    <max_depth></max_depth>

    <diffuse_reflection>
        ...
    </diffuse_reflection>

    <refraction>
        ...
    </refraction>
</global_parameters>

Nebūtini elementai
Pastabos:
 • max_depth reikšmė - sveikas skaičius pradedant nuo 0
 • max_depth reikšmė pagal nutylėjimą lygi 0

Diffuse_reflection

<diffuse_reflection>
    <samples_number></samples_number>
    <max_depth></max_depth>
</diffuse_reflection>

Nebūtini elementai
 • samples_number - difuzinio atspindžio generuojamų atsispindėjusių spindulių skaičius
 • max_depth - maksimalus leidžiamas difuzinio atspindžio skverbimosi gylis
Pastabos:
 • samples_number reikšmė - sveikas skaičius pradedant nuo 1
 • samples_number reikšmė pagal nutylėjimą lygi 1
 • max_depth reikšmė - sveikas skaičius pradedant nuo 0
 • max_depth reikšmė pagal nutylėjimą lygi 0

Refraction

<refraction>
    <stack>
        ...
    </stack>
</refraction>

Nebūtini elementai
Stack

<stack>
    <default_refraction_index></default_refraction_index>
    <refraction_index></refraction_index>
    .................................................................
    <refraction_index></refraction_index>
</stack>

Privalomi elementai
 • default_refraction_index - standartinis (aplinkos) lūžio rodiklis
Nebūtini elementai
Pastabos:
 • refraction_index kiekis neribojamas
 • jei kamera ir ekranas yra objekte kuris yra kitame objekte ir t.t - naudojami visų objektų refraction_index'ai surašyti didžiausio objekto link mažiausio eilės tvarka (pvz. Obj3(Obj2(Obj1(ekranas su kamera))) -> Default, Obj3, Obj2, Obj1)

Lights

<lights>
    <point_light>
        ...
    </point_light>

    <light_sphere>
        ...
    </light_sphere>

    <light_box>
        ...
    </light_box>
</lights>

Nebūtini elementai
Pastaba: elementų skaičius neribotas

Point_light

<point_light name = "">
    <position>
        ...
    </position>

    <color>
        ...
    </color>

    <illumination></illumination>
</point_light>

Privalomi elementai
Nebūtini elementai
 • illumination - šviesos intensyvumas
Nebūtini atributai
 • name - objekto pavadinimas (leidžia lengviau aptikti klaidos vietą)
Pastabos:
 • illumination reikšmė - slankaus kablelio skaičius intervale nuo 0 iki 1
 • illumination reikšmė pagal nutylėjimą lygi 0.5

Light_sphere

<light_sphere name = "">
    <position>
        ...
    </position>

    <radius></radius>

    <color>
        ...
    </color>

    <illumination></illumination>

    <texture>
        ...
    </texture>
</light_sphere>

Privalomi elementai
Nebūtini elementai
 • illumination - šviesos intensyvumas
 • texture
Nebūtini atributai
 • name - objekto pavadinimas (leidžia lengviau aptikti klaidos vietą)
Pastabos:
 • radius reikšmė - slankaus kablelio skaičius didesnis už 0
 • galima naudoti tik SPHERICAL tipo tekstūras
 • illumination reikšmė - slankaus kablelio skaičius intervale nuo 0 iki 1
 • illumination reikšmė pagal nutylėjimą lygi 0.5

Light_box

<light_box name = "" type  = "" complex_object_id = "">
    <position>
        ...
    </position>

    <size>
        ...
    </size>

    <color>
        ...
    </color>

    <illumination></illumination>

    <light_grid>
        ...
    </light_grid>

    <texture>
        ...
    </texture>
</light_box>

Privalomi elementai
Privalomi atributai
 • type - šviečianti pusė
Nebūtini elementai
 • illumination - šviesos intensyvumas
 • texture
Nebūtini atributai
 • name - objekto pavadinimas (leidžia lengviau aptikti klaidos vietą)
 • complex_object_id - sudėtinio objekto identifikatorius/pavadinimas (leidžia šviesos šaltinius apjungti į vieną sudėtinį šaltinį)
Pastabos:
 • galimos type reikšmės: (LEFT - kairė, RIGHT - dešinė, TOP - viršus, BOTTOM - apačia, FRONT - priekis, BACK - užpakalis)
 • galima naudoti tik TILED ir STRETCHED tipo tekstūras
 • illumination reikšmė - slankaus kablelio skaičius intervale nuo 0 iki 1
 • illumination reikšmė pagal nutylėjimą lygi 0.5
Light_grid

<light_grid>
    <size>
        ...
    </size>
</light_grid>


Ambient_light

<ambient_light>
    <color>
        ...
    </color>
</ambient_light>

Privalomi elementai

Objects

<objects>
    <sphere>
        ...
    </sphere>

    <plane>
        ...
    </plane>

    <polygon>
        ...
    </polygon>

    <circle>
        ...
    </circle>

    <ellipse>
        ...
    </ellipse>
</objects>

Nebūtini elementai
Pastaba: elementų skaičius neribotas

Sphere

<sphere name = "">
    <position>
        ...
    </position>

    <radius></radius>

    <color>
        ...
    </color>

    <diffuse_coef></diffuse_coef>
    <specular_coef></specular_coef>
    <reflection_coef></reflection_coef>
    <diffuse_reflection_coef></diffuse_reflection_coef>
    <refraction_index></refraction_index>
    <transparency_coef></transparency_coef>

    <texture>
        ...
    </texture>

    <bumpmap>
        ...
    </bumpmap>
</sphere>

Privalomi elementai
Nebūtini elementai
 • diffuse_coef - difuzijos koeficientas (padengimo spalva lygis)
 • specular_coef - veidrodinio atspindžio koeficientas
 • reflection_coef - atspindžio koeficientas (atspindimos šviesos kiekis)
 • diffuse_reflection_coef - difuzinio atspindžio koeficientas (sklaidos lygis)
 • refraction_index - lūžio rodiklis
 • transparency_coef - permatomumo koeficientas (praleidžiamos šviesos kiekis)
 • texture
 • bumpmap
Nebūtini atributai
 • name - objekto pavadinimas (leidžia lengviau aptikti klaidos vietą)
Pastabos:
 • koeficientų reikšmės privalo būti intervale nuo 0 iki 1
 • lūžio rodiklio reikšmė privalo būti didesnė arba lygi 0
 • naudojant lūžio rodiklį lygų 0 arba lygų jo aplinkai, objektas nelaužia spindulio
 • diffuse_coefspecular_coefreflection_coefdiffuse_reflection_coefrefraction_index, transparency_coef reikšmės pagal nutylėjimą lygios 0
 • galima naudoti tik SPHERICAL tipo tekstūras ir bumpmap'us
Plane

<plane name = "">
    <equation>
        ...
    </equation>

    <color>
        ...
    </color>

    <diffuse_coef></diffuse_coef>
    <specular_coef></specular_coef>
    <reflection_coef></reflection_coef>
    <diffuse_reflection_coef></diffuse_reflection_coef>
    <refraction_index></refraction_index>
    <transparency_coef></transparency_coef>

    <texture>
        ...
    </texture>

    <bumpmap>
        ...
    </bumpmap>
</plane>

Privalomi elementai
Nebūtini elementai
 • diffuse_coef - difuzijos koeficientas (padengimo spalva lygis)
 • specular_coef - veidrodinio atspindžio koeficientas
 • reflection_coef - atspindžio koeficientas (atspindimos šviesos kiekis)
 • diffuse_reflection_coef - difuzinio atspindžio koeficientas (sklaidos lygis)
 • refraction_index - lūžio rodiklis
 • transparency_coef - permatomumo koeficientas (praleidžiamos šviesos kiekis)
 • texture
 • bumpmap
Nebūtini atributai
 • name - objekto pavadinimas (leidžia lengviau aptikti klaidos vietą)
Pastabos:
 • koeficientų reikšmės privalo būti intervale nuo 0 iki 1
 • lūžio rodiklio reikšmė privalo būti didesnė arba lygi 0
 • naudojant lūžio koeficientą lygų 0 arba lygų jo aplinkai, objektas nelaužia spindulio
 • diffuse_coefspecular_coefreflection_coefdiffuse_reflection_coefrefraction_index, transparency_coef reikšmės pagal nutylėjimą lygios 0
 • galima naudoti tik TILED tipo tekstūras ir bumpmap'us
 • skiriamos dvi plokštumos pusės: išorinė ir vidinė
 • išorinė pusė yra toje pačioje pusėje, kaip ir normalės vektorius
 • lūžiai
  • spinduliui atsitrenkus į išorinę pusę jis lūžta tarsi į uždarą objektą
  • spinduliui atsitrenkus į vidinę pusę jis lūžta tarsi iš uždaro objekto į aplinką
 • bumpmap'ai
  • bumpmap'as išorinėje ir vidinėje pusėse skiriasi ir yra vienas kitam atvirkštiniai

Equation

<equation>
    <normal>
        ...
    </normal>

    <D></D>
</equation>

Privalomi elementai
 • normal - normalės vektorius
 • D - D atributas

Normal

<normal>
    <A></A>
    <B></B>
    <C></C>
</normal>

Privalomi elementai
 • A
 • B
 • C

Polygon

<polygon name = "">
    <points>
        ...
    </points>

    <visible_side></visible_side>

    <color>
        ...
    </color>

    <diffuse_coef></diffuse_coef>
    <specular_coef></specular_coef>
    <reflection_coef></reflection_coef>
    <diffuse_reflection_coef></diffuse_reflection_coef>
    <refraction_index></refraction_index>
    <transparency_coef></transparency_coef>

    <texture>
        ...
    </texture>

    <bumpmap>
        ...
    </bumpmap>
</polygon>

Privalomi elementai
Nebūtini elementai
 • visible_side - objekto pusė, kuri turi būti laikoma išorine (BACK / HEAD)
 • diffuse_coef - difuzijos koeficientas (padengimo spalva lygis)
 • specular_coef - veidrodinio atspindžio koeficientas
 • reflection_coef - atspindžio koeficientas (atspindimos šviesos kiekis)
 • diffuse_reflection_coef - difuzinio atspindžio koeficientas (sklaidos lygis)
 • refraction_index - lūžio rodiklis
 • transparency_coef - permatomumo koeficientas (praleidžiamos šviesos kiekis)
 • texture
 • bumpmap
Nebūtini atributai
 • name - objekto pavadinimas (leidžia lengviau aptikti klaidos vietą)
Pastabos:
 • koeficientų reikšmės privalo būti intervale nuo 0 iki 1
 • lūžio rodiklio reikšmė privalo būti didesnė arba lygi 0
 • naudojant lūžio koeficientą lygų 0 arba lygų jo aplinkai, objektas nelaužia spindulio
 • diffuse_coefspecular_coefreflection_coefdiffuse_reflection_coefrefraction_index, transparency_coef reikšmės pagal nutylėjimą lygios 0
 • galima naudoti tik TILED ir STRETCHED tipo tekstūras ir bumpmap'us
 • skiriamos dvi plokštumos pusės: išorinė ir vidinė (suteikiama galimybė iš dvimačių figūrų kombinuoti trimačius objektus)
 • išorinė pusė yra toje pačioje pusėje, kaip ir normalės vektorius
 • pagal nutylėjimą normalės vektoriaus dedamoji z yra didesnė už 0; jei z lygi 0, tuomet x dedamoji yra mažesnė už 0; jei z ir x dedamosios lygios 0, tuomet y dedamoji yra didesnė už 0
 • pagal nutylėjimą visible_side lygi BACK (naudojamas normalės vektorius pagal nutylėjimą)
 • lūžiai
  • spinduliui atsitrenkus į išorinę pusę jis lūžta tarsi į uždarą objektą
  • spinduliui atsitrenkus į vidinę pusę jis lūžta tarsi iš uždaro objekto į aplinką
 • bumpmap'ai
  • bumpmap'as išorinėje ir vidinėje pusėse skiriasi ir yra vienas kitam atvirkštiniai

Points

<points>
    <point>
        ...
    <point>
</points>

Privalomi elementai
Pastabos:
 • taškų skaičius negali būti mažesnis už 3
 • pirmieji 3 taškai negali būti vienoje tiesėje
 • pirmieji 3 taškai naudojami suformuoti plokštumą, kurioje bus poligonas
 • likę taškai suprojektuojami į gautą plokštumą
Point

<point>
    <position>
        ...
    </position>
</point>

Privalomi elementai

Circle

<circle name = "">
    <plane>
        ...
    </plane>

    <radius></radius>

    <visible_side></visible_side>

    <color>
        ...
    </color>

    <diffuse_coef></diffuse_coef>
    <specular_coef></specular_coef>
    <reflection_coef></reflection_coef>
    <diffuse_reflection_coef></diffuse_reflection_coef>
    <refraction_index></refraction_index>
    <transparency_coef></transparency_coef>

    <texture>
        ...
    </texture>

    <bumpmap>
        ...
    </bumpmap>
</circle>

Privalomi elementai
Nebūtini elementai
 • visible_side - objekto pusė, kuri turi būti laikoma išorine (BACK / HEAD)
 • diffuse_coef - difuzijos koeficientas (padengimo spalva lygis)
 • specular_coef - veidrodinio atspindžio koeficientas
 • reflection_coef - atspindžio koeficientas (atspindimos šviesos kiekis)
 • diffuse_reflection_coef - difuzinio atspindžio koeficientas (sklaidos lygis)
 • refraction_index - lūžio rodiklis
 • transparency_coef - permatomumo koeficientas (praleidžiamos šviesos kiekis)
 • texture
 • bumpmap
Nebūtini atributai
 • name - objekto pavadinimas (leidžia lengviau aptikti klaidos vietą)
Pastabos:
 • radius reikšmė - slankaus kablelio skaičius didesnis už 0
 • koeficientų reikšmės privalo būti intervale nuo 0 iki 1
 • lūžio rodiklio reikšmė privalo būti didesnė arba lygi 0
 • naudojant lūžio koeficientą lygų 0 arba lygų jo aplinkai, objektas nelaužia spindulio
 • diffuse_coefspecular_coefreflection_coefdiffuse_reflection_coefrefraction_index, transparency_coef reikšmės pagal nutylėjimą lygios 0
 • galima naudoti tik TILED, STRETCHED ir Circular tipo tekstūras ir bumpmap'us
 • skiriamos dvi plokštumos pusės: išorinė ir vidinė (suteikiama galimybė iš dvimačių figūrų kombinuoti trimačius objektus)
 • išorinė pusė yra toje pačioje pusėje, kaip ir normalės vektorius
 • pagal nutylėjimą normalės vektoriaus dedamoji z yra didesnė už 0; jei z lygi 0, tuomet x dedamoji yra mažesnė už 0; jei z ir x dedamosios lygios 0, tuomet y dedamoji yra didesnė už 0
 • pagal nutylėjimą visible_side lygi BACK (naudojamas normalės vektorius pagal nutylėjimą)
 • lūžiai
  • spinduliui atsitrenkus į išorinę pusę jis lūžta tarsi į uždarą objektą
  • spinduliui atsitrenkus į vidinę pusę jis lūžta tarsi iš uždaro objekto į aplinką
 • bumpmap'ai
  • bumpmap'as išorinėje ir vidinėje pusėse skiriasi ir yra vienas kitam atvirkštiniai

Plane

<plane>
    <center>
        ...
    </center>

    <p1>
        ...
    </p1>

    <p2>
        ...
    </p2>
</plane>

Privalomi elementai
Pastaba: center, p1 ir p2 naudojami suformuoti plokštumą

Center

<center>
    <position>
        ...
    </position>
</center>

Privalomi elementai

P1

<p1>
    <position>
        ...
    </position>
</p1>

Privalomi elementai

P2

<p2>
    <position>
        ...
    </position>
</p2>

Privalomi elementai

Ellipse

<ellipse name = "">
    <plane>
        ...
    </plane>

    <a></a>
    <b></b>

    <visible_side></visible_side>

    <color>
        ...
    </color>

    <diffuse_coef></diffuse_coef>
    <specular_coef></specular_coef>
    <reflection_coef></reflection_coef>
    <diffuse_reflection_coef></diffuse_reflection_coef>
    <refraction_index></refraction_index>
    <transparency_coef></transparency_coef>

    <texture>
        ...
    </texture>

    <bumpmap>
        ...
    </bumpmap>
</ellipse>

Privalomi elementai
Nebūtini elementai
 • visible_side - objekto pusė, kuri turi būti laikoma išorine (BACK / HEAD)
 • diffuse_coef - difuzijos koeficientas (padengimo spalva lygis)
 • specular_coef - veidrodinio atspindžio koeficientas
 • reflection_coef - atspindžio koeficientas (atspindimos šviesos kiekis)
 • diffuse_reflection_coef - difuzinio atspindžio koeficientas (sklaidos lygis)
 • refraction_index - lūžio rodiklis
 • transparency_coef - permatomumo koeficientas (praleidžiamos šviesos kiekis)
 • texture
 • bumpmap
Nebūtini atributai
 • name - objekto pavadinimas (leidžia lengviau aptikti klaidos vietą)
Pastabos:
 • a ir b - didysis ir mažasis spinduliai
 • a ir b reikšmės - slankaus kablelio skaičiai didesni už 0
 • koeficientų reikšmės privalo būti intervale nuo 0 iki 1
 • lūžio rodiklio reikšmė privalo būti didesnė arba lygi 0
 • naudojant lūžio koeficientą lygų 0 arba lygų jo aplinkai, objektas nelaužia spindulio
 • diffuse_coefspecular_coefreflection_coefdiffuse_reflection_coefrefraction_index, transparency_coef reikšmės pagal nutylėjimą lygios 0
 • galima naudoti tik TILED, STRETCHED ir Circular tipo tekstūras ir bumpmap'us
 • skiriamos dvi plokštumos pusės: išorinė ir vidinė (suteikiama galimybė iš dvimačių figūrų kombinuoti trimačius objektus)
 • išorinė pusė yra toje pačioje pusėje, kaip ir normalės vektorius
 • pagal nutylėjimą normalės vektoriaus dedamoji z yra didesnė už 0; jei z lygi 0, tuomet x dedamoji yra mažesnė už 0; jei z ir x dedamosios lygios 0, tuomet y dedamoji yra didesnė už 0
 • pagal nutylėjimą visible_side lygi BACK (naudojamas normalės vektorius pagal nutylėjimą)
 • lūžiai
  • spinduliui atsitrenkus į išorinę pusę jis lūžta tarsi į uždarą objektą
  • spinduliui atsitrenkus į vidinę pusę jis lūžta tarsi iš uždaro objekto į aplinką
 • bumpmap'ai
  • bumpmap'as išorinėje ir vidinėje pusėse skiriasi ir yra vienas kitam atvirkštiniai

Plane

<plane>
    <center>
        ...
    </center>

    <p1>
        ...
    </p1>

    <p2>
        ...
    </p2>
</plane>

Privalomi elementai
Pastaba: center, p1 ir p2 naudojami suformuoti plokštumą

Center

<center>
    <position>
        ...
    </position>
</center>

Privalomi elementai

P1

<p1>
    <position>
        ...
    </position>
</p1>

Privalomi elementai

P2

<p2>
    <position>
        ...
    </position>
</p2>

Privalomi elementai

Position

<position>
    <x></x>
    <y></y>
    <z></z>
</position>

Privalomi elementai
 • x - x koordinatė
 • y - y koordinatė
 • z - z koordinatė

Size (1)

<size>
    <width></width>
    <height></height>
</size>

Privalomi elementai
 • width - plotis
 • height - aukštis
Pastaba: leidžiami tik sveiki skaičiai


Size (2)

<size>
    <width></width>
    <height></height>
</size>

Privalomi elementai
 • width - plotis
 • height - aukštis
Pastaba: leidžiami slankaus kablelio skaičiai

Color

<color>
    <r></r>
    <g></g>
    <b></b>
</color>

Privalomi elementai
 • r - raudona
 • g - žalia
 • b - mėlyna
Pastaba: leidžiami slankaus kablelio skaičiai intervale nuo 0 iki 1

Texture

    Texture (TILED)

<texture type = "TILED" bilinear_filtering = "">
    <src></src>
    <uscale></uscale>
    <vscale></vscale>
</texture>

Privalomi elementai
 • src - kelias failų sistemoje iki tekstūros
Privalomi atributai
 • type
Nebūtini elementai
 • uscale - ištempti / sutraukti tekstūrą u vektoriaus kryptimi
 • vscale - ištempti / sutraukti tekstūrą v vektoriaus kryptimi
Nebūtini atributai
 • bilinear_filtering - naudoti / nenaudoti bilinear filtering (TRUE / FALSE)
Pastabos:
 • uscale ir vscale reikšmės pagal nutylėjimą yra 1
 • bilinear_filtering pagal nutylėjimą nenaudojamas (reikšmė FALSE)
    Texture (STRETCHED/CIRCULAR)

<texture type = "" bilinear_filtering = "">
    <src></src>
</texture>

Privalomi elementai
 • src - kelias failų sistemoje iki tekstūros
Privalomi atributai
 • type - TILED / CIRCULAR
Nebūtini atributai
 • bilinear_filtering - naudoti / nenaudoti bilinear filtering (TRUE / FALSE)
Pastaba: bilinear_filtering pagal nutylėjimą nenaudojamas (reikšmė FALSE)

    Texture (SPHERICAL)

<texture type = "SPHERICAL" bilinear_filtering = "">
    <src></src>
    <initial_angle></initial_angle>
</texture>

Privalomi elementai
 • src - kelias failų sistemoje iki tekstūros
Nebūtini elementai
 • initial_angle - kampas (matuojamas radianais) nuo kurio pradedama piešti tekstūra
Privalomi atributai
 • type
Nebūtini atributai
 • bilinear_filtering - naudoti / nenaudoti bilinear filtering (TRUE / FALSE)
Pastabos:
 • initial_angle reikšmė pagal nutylejimą lygi 0
 • bilinear_filtering pagal nutylėjimą nenaudojamas (reikšmė FALSE)

Bumpmap

    
Bumpmap (TILED)

<bumpmap type = "TILED" bilinear_filtering = "" invert = "">
    <src></src>
    <uscale></uscale>
    <vscale></vscale>
</bumpmap>

Privalomi elementai
 • src - kelias failų sistemoje iki bumpmap'o
Privalomi atributai
 • type
Nebūtini elementai
 • uscale - ištempti / sutraukti bumpmap'ą u vektoriaus kryptimi
 • vscale - ištempti / sutraukti bumpmap'ą v vektoriaus kryptimi
Nebūtini atributai
 • bilinear_filtering - naudoti / nenaudoti bilinear filtering (TRUE / FALSE)
 • invert - invertuoti /neinvertuoti bumpmapą (TRUE / FALSE)
Pastabos:
 • uscale ir vscale reikšmės pagal nutylėjimą yra 1
 • bilinear_filtering pagal nutylėjimą nenaudojamas (reikšmė FALSE)
 • invert pagal nutylėjimą neatliekamas (reikšmė FALSE)
    Bumpmap (STRETCHED/CIRCULAR)

<bumpmap type = "" bilinear_filtering = "" invert = "">
    <src></src>
</bumpmap>

Privalomi elementai
 • src - kelias failų sistemoje iki tekstūros
Privalomi atributai
 • type - TILED / CIRCULAR
Nebūtini atributai
 • bilinear_filtering - naudoti / nenaudoti bilinear filtering (TRUE / FALSE)
 • invert - invertuoti /neinvertuoti bumpmapą (TRUE / FALSE)
Pastaba:
 • bilinear_filtering pagal nutylėjimą nenaudojamas (reikšmė FALSE)
 • invert pagal nutylėjimą neatliekamas (reikšmė FALSE)

    Bumpmap (SPHERICAL)

<bumpmap type = "SPHERICAL" bilinear_filtering = "" invert = "">
    <src></src>
    <initial_angle></initial_angle>
</bumpmap>

Privalomi elementai
 • src - kelias failų sistemoje iki tekstūros
Nebūtini elementai
 • initial_anglekampas (matuojamas radianais), laikomas bumpmap'o pradžia
Privalomi atributai
 • type
Nebūtini atributai
 • bilinear_filtering - naudoti / nenaudoti bilinear filtering (TRUE / FALSE)
 • invert - invertuoti /neinvertuoti bumpmapą (TRUE / FALSE)
Pastabos:
 • initial_angle reikšmė pagal nutylejimą lygi 0
 • bilinear_filtering pagal nutylėjimą nenaudojamas (reikšmė FALSE)
 • invert pagal nutylėjimą neatliekamas (reikšmė FALSE)


 
� 2008 Edgaras Mečkauskas